Uw persoonsgegevens worden door DCA nv & Kolmont Woonprojecten gezamenlijk verwerkt met het oog op direct marketing. Direct marketing omvat elke communicatie, in welke vorm dan ook, gevraagd of ongevraagd, afkomstig van een organisatie of persoon en gericht op de promotie of verkoop van diensten, producten (al dan niet tegen betaling), alsmede merken of ideeën, geadresseerd door een organisatie of persoon die handelt in een commerciële of niet-commerciële context, die rechtstreeks gericht is aan een of meer natuurlijke personen in een privé- of professionele context en die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt.

DCA nv en Kolmont Woonprojecten verwerken uw persoonsgegevens met name om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het project Albert Residentie. Daartoe hebben partijen onderling afspraken gemaakt die u op verzoek bij  info@kolmont.com kan opvragen.

De verwerking gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van beide partijen, in het bijzonder hun vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen zij er steeds voor dat er tussen hen en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Als u daartoe toestemming geeft, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt om u op de hoogte te houden van andere woonprojecten die DCA nv & Kolmont Woonprojecten, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, ontwikkelen en aanbieden. Uw toestemming hiertoe kan u op elk ogenblik intrekken.

De gegevens die verwerkt worden, zijn gegevens over u als persoon, zoals uw naam, adres en e-mailadres, alsook de gegevens die verband houden met uw interesse in vastgoedprojecten en plannen voor een toekomstig project.

Deze gegevens verkrijgen wij in beginsel rechtstreeks van u, via de gegevens die u daartoe bezorgt via die projectwebsite van Albert Residence.

Uw gegevens worden enkel verwerkt door DCA nv en Kolmont Woonprojecten en niet verder doorgegeven aan derde instanties. Dat verhindert niet dat wij, in uitzonderlijke gevallen, kunnen verplicht worden om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij DCA nv, via privacy@dca.be of bij Kolmont Woonprojecten, via info@kolmont.com, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Op dit adres kan zich ook altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing of om uw toestemming voor het gebruik van uw contactgegevens (e-mailadres) in te trekken.

Voor meer vragen kan u altijd terecht op bovenvermelde e-mailadressen. Bent u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens verwerkt worden, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Cookie policy

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gelieve onze Privacy Policy te lezen  om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons steeds contacteren.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Wijzigingen

DCA nv en Kolmont woonprojecten behouden zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.